Lid worden

Enthousiast geworden?

Wil je meer informatie of een keer langskomen? Leuk!
Stuur een e-mail naar rumourshaarlem@gmail.com

De eerste paar keer kun je vrijblijvend komen luisteren en/of meezingen.
De dirigent neemt een korte stemtest af om te bepalen bij welke stemgroep je het best tot je recht komt, kijkt of je bij het koor past en adviseert het bestuur hierover. Het bestuur beslist vervolgens over plaatsing en maakt -indien nodig- een keuze uit de kandidaten. 

De leeftijd van nieuwe leden is in principe niet hoger dan 65 jaar.
Kandidaten onder de 60 krijgen voorrang en bij te grote belangstelling kan plaatsing op een wachtlijst volgen.
Voor bassen en tenoren gaan wij soepeler om met de leeftijdsgrenzen;
voor hen is er altijd een plekje vrij!

Bij plaatsing volgt een proefperiode van 2 maanden,
de jaarlijkse contributie bedraagt 260 euro.

Neem contact met ons op